اطلاعات تماس

نمایندگی ایران 

دفتر مرکزی :

تهرانستارخان، خ شهید کاشانی پور   مجتمع تجاری توحید، واحد 157              کد پستی 1453784576

مکاتبه :

تهران-کارگر شمالی، خ پانزدهم           کد پستی 1439763381

 

 

تلفن ثابت

021-71053191

تلفن همراه:

09120400191

 

نمایندگی اروپا

دفتر مرکزی : پاریس  

48 rue Sarrette 75014 Paris 

 

تلفن ثابت :

+33(0)1 77 16 72 75

تلفن همراه :

+33(0)6 17 73 26 13

 

 

 tas@taherandish.com

taherandish@gmail.com

 

دعوت به همکاری

تقویت زیر ساخت شبکه های حوزه فناوری پزشکی، اعم از وارادت و صادرات  محصولات پزشکی و بهداشتی، انتقال فناوری به داخل ایران، تعامل با شرکت ها و مراکز علمی و بازرگانی حوزه سلامت در دنیا می تواند گام موثری در جهت پیشبرد اهداف خدمات سلامت در داخل ایران باشد. از اینرو شرکت بین المللی طاهر اندیش سینا آمادگی خود را در جهت تقویت تعامل و همکاری های دو جانبه با شرکت های مرتبط، مشاورین، متخصصین و بازرگانان حوزه پزشکی و دندانپزشکی اعلام می دارد.

اطلاعات شرکت

شرکت بین المللی طاهر اندیش سینا (مسئولیت محدود)

ایران - تهران، ستارخان، خیابان شهید کاشانی پور، مجتمع تجاری توحید، واحد 157، کد پستی 1453784576 

  48 rue Sarrette 75014 Paris اروپا فرانسه، پاریس

شماره ثبت ایران  512747 

833964604 S.A.R.L  شماره ثبت فرانسه